top of page

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya a www.geigerbeauty.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

 

A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a nem természetes személy jogalanyok (pl. cégek) adatainak kezelésére.

2. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

 • Az adatkezelő megnevezése: Geiger Zsófia e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő)

 • Az adatkezelő levelezési címe: 1117 Budapest, Fehérvári út 30.

 • Az adatkezelő e-mail címe: geigerbeauty@gmail.com

 • Honlap: www.geigerbeauty.hu

Az érintettek személyes adatait minden esetben az Adatkezelő kezeli.

3. Az adatkezelés elvei, irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztességkövetelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”).

4. A weboldal leírása

Az Adatkezelő kozmetikai szolgáltatásokat és sminkoktatásokkal foglalkozó vállalkozás. A Weboldalon az Adatkezelő bemutatja tevékenységét, szolgáltatásait, árait, az általa szervezett tanfolyamokat, és ezekhez kapcsolódó információkat, tájékoztatókat tesz közzé. A Weboldal tartalmát az Adatkezelő határozza meg.

 

A Weboldalon az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az általa kínált kozmetikai kezelésekre történő bejelentkezés (időpontfoglalás), illetve az általa szervezett sminkoktatásokra történő jelentkezés céljából, a Weboldal felhasználói, a Weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap útján vegyék fel a kapcsolatot az Adatkezelővel.

 

5. Az adatok forrása

Az Adatkezelő kizárólag az érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt. Az adatok megadása az érintett felhasználó által az időpontfoglalási űrlap kitöltése vagy sminktanfolyamra jelentkezés során történik.

 

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja legtöbb esetben az érintettek hozzájárulása. Az érintettek önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő az érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

6. Az adatkezelés általános célja és időtartama

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik.

 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. 

 

A fentieken túlmenően az adatkezelés célja lehet:

 • az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;

 • az érintett részére értesítő e-mailek küldése, tájékoztatás az Adatkezelő által szervezett tanfolyamok részleteiről;

 • az Adatkezelő által szervezett tanfolyamok (oktatás) értékesítése; a tanfolyamra, (oktatásra) jelentkezés/részvétel esetén, a törvényi előírásoknak megfelelő számla kiállítása.

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 • az adatok kezelése jogellenesen történik;

 • az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével, mely esetben a törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő tájékoztatást ad);

 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogerősen elrendelte.

 

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

7. Az adatkezelés megnevezése, célja, jogalapja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

 • Az adatkezelés leírása: Az érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra való bejelentkezés, illetve az Adatkezelő által szervezett tanfolyamokra, oktatásokra való jelentkezés céljából önkéntesen hozzájárul adatai kezeléséhez, azért, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felvehesse vele a kapcsolatot.

 • Az adatkezelés célja: Az érintettek felkeresése, egyeztetés a szolgáltatásokra való bejelentkezés, időpontegyezetés céljából, illetve a tanfolyamokra (oktatásra) való jelentkezés és részvételi hely biztosítása végett.

 • Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a időpontfoglalási űrlap kitöltése vagy tanfolyamra való jelentkezés során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, és számára értesítések küldéséhez. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

 • A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok (név, e-mail cím, telefonszám).

 • Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, ha az adatkezelés célja megszűnt, illetve, ha az érintett azt kéri.

8. Sütik (cookie-k) kezelése

Mik azok a cookie-k (sütik)?

A cookie-k (más néven: sütik) kisméretű szöveges adatfájlok, melyeket a felkeresett honlapok helyeznek el a felhasználók számítógépén vagy egyéb böngészésre kasznált készülékén. A weboldalak általában minden felhasználóhoz egy egyedi azonosítót (ún. UUID-t, vagy Universally Unique Identifier-t) rendelnek hozzá. Az UUID egy véletlen azonosítószám, ami csakis a felhasználó böngészőjében, egy cookie-ban, tárolódik és nem tartalmaz semmilyen felhasználói adatot. A cookie-k információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; lehetővé teszik egy weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat egyes jellemzőik alapján (pl. helymeghatározás vagy űrlapkitöltési bővítmények használatával); a weboldalak üzemeltetőit segítik a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki, így megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A Weboldal felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a továbbiakban részletezett sütik segítségével. A Weboldalra látogatásakor a felhasználó (érintett) egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a - személyek azonosítására alkalmatlan - sütiket használ.

 

Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését, vagy törli azokat számítógépéről, ezzel a Weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, és a Weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek.

 

A Weboldalon használt sütik fajtái:

 • Ideiglenes (“session”/munkamenet) sütik: Ezek a sütik a munkamenet végével, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, és nem gyűjtenek információt a felhasználó számítógépéről vagy a böngészéshez hasunált egyéb eszközről. Ezen sütik addig maradnak a számítógépén, amíg a felhasználó el nem hagyja a weboldalt, és semmilyen esetben sem gyűjtenek olyan információkat, amellyel a felhasználó személyét azonosítani lehetne.

 • Állandó sütik: Az állandó sütik hosszabb ideig (a böngésző beállításától függően) egy beállított lejárati ideig, vagy egészen addig tárolódnak a felhasználó eszközén, ameddig azokat manuálisan nem törlik. Ezek sütik a weboldal felhasználóiról olyan azonosító adatokat gyűjtenek, mint weboldal böngészési viselkedés (navigáció) vagy az egyes aloldalakra vonatkozó felhasználói preferenciák.

 • Használatot elősegítő (funkcionális) sütik: Ezen sütik célja, hogy megjegyezze a Weboldallal kapcsolatos döntéseket, úgy mint az időpontfoglalási/tanfolyami űrlapokon megadott adatokat, így a Weboldal személyre szabottabb funkciókat tud kínálni. Ezen sütik ezért tárolhatnak személyes azonosító adatokat (név, e-mail cím, telefonszám stb.), de csak a jelen Weboldalon követik nyomon a felhasználó tevékenységét (más honlapokon nem). Az időpontfoglalási/tanfolyami űrlap során megadott adatokat az Adatkezelő csakis addig tárolja a Weboldalon, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik.

 • Teljesítményt biztosító sütik (analitika): Ezen sütik a weboldal forgalmát mérik, illetve információt gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Ezen adatok gyűjtésével a weboldal a látogatók felhasználói élményének javítását célozza. 

Az Adatkezelő a Visitor Analytics applikációt használja analitikára, mely egy egyszerű statisztikai célú applikáció, és melyet a Visitor Analytics SRL (Székhely: 21 Garii, Cluj-Napoca 400267, Románia; Cg.: J12/3835/2016; Adószám: RO36665706) szolgáltató biztosít. A gyűjtött adatok: a látogatók hányszor és mely aloldalakat látogatják, hozzávetőlegesen honnan jelentkeznek be földrajzilag, látogatásuk során mely aloldalat érik el először, milyen típusú eszközről és böngészőről látogatják az egyes aloldalakat, mekkora a visszafordulási arány és a konverzió, és melyek a népszerű tartalmak a weboldalon. Ezen adatokat az applikáció álnevesítve, pszeudoním felhasználói profilokon keresztül méri, a sütik által nyert adatokat nem használja fel a látogatók személyes azonosításához, és nem köti össze semmilyen személyes adattal (IP címeket sem gyűjt). Ezen sütik ideiglenesen tárolódnak a látogató eszközén és a munkamenet végével, vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépről vagy a böngészésre használt egyéb eszközről.

A Weboldalon használt sütik listája:

*Az ideiglenes sütik addig maradnak a számítógépen vagy más használt eszközön, amíg a látogató el nem hagyja a weboldalt. Az állandó sütik hosszabb ideig (a süti vagy a böngésző beállításától függően), vagy egészen addig maradnak az eszközön, ameddig azokat a látogató manuálisan nem törli.

**Ahol az “x” számok és betűk véletlen sorozata.

 

A sütik kezelése és törlése:

A felhasználó böngészőjét beállíthatja (Google Chrome itt, Safari itt, Explorer itt) úgy, hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy a felhasználó egyetért-e a sütik bekapcsolásával. A felhasználó bármikor törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt (a böngésző súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphat ennek működéséről). A sütik használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.

9. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

10. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

Az Adatkezelő jelenleg nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

 

11. Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő elkötelezett a Weboldal felhasználói személyes adatainak védelmében, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, és melyek az adatok biztonságát garantálják.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván.

 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

12. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az Adatkezelő az érintetteteket a Weboldalon keresztül jelen Tájékoztató útján tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Tájékoztató folyamatosan elérhető a Weboldal on, a láblécben elhelyezett linken keresztül.

 

Az Adatkezelő jogosult a Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Tájékoztató módosításának esetén az Adatkezelő az érintetteket a Weboldalon történő közzététel útján értesíti. A Weboldal felhasználója a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Tájékoztatót.

 

Az érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

 

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.

 

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni.

bottom of page